Статистика

Верификация: >>> <<<

Дата Units USD К банку
2015 -181 -1131 -113
2016
(обновляется)
-187 -1168 -116

Дата Ст. Профит USD % к банку ROI Odd Win rate Stake
09.2014 2 +19 +118 +11 94 1.94 100 10.0
10.2014 385 +37 +231 +23 1 2.58 41 7.7
11.2014 304 +222 +1387 +138 10 2.46 45 8.0
12.2014 274 -77 -481 -48 -3 2.87 36 9.4
01.2015 219 +127 +793 +79 7 2.84 40 9.2
02.2015 184 +183 +1143 +114 12 2.80 41 9.7
03.2015 239 +139 +868 +86 6 2.77 38 9.4
04.2015 518 -728 -4550 -455 -15 3.99 25 10.0
05.2015 117 -39 -243 -24 -4 3.64 34 9.6
06.2015 272 +148 +925 +92 6 3.15 39 9.9
07.2015 324 +95 +593 +59 3 3.47 34 9.9
08.2015 555 +99 +618 +61 2 3.21 36 10.0
09.2015 587 +369 +2306 +230 7 3.07 39 10.0
10.2015 833 +193 +1206 +120 2 3.10 37 10.0
11.2015 838 -161 -1006 -100 -2 3.77 32 10.0
12.2015 830 -807 -5043 -504 -10 3.60 29 10.0
01.2016 485 -187 -1168 -116 -4 3.01 36 9.8

Размер 1 юнита = $6.25, банк = $1000

Подробнее о ставках по юнитам написано в статье: Почему я выбрал тактику ставки по юнитам? (и отказался от флэта), или о ништяках, которые всегда не за горами.

comments powered by HyperComments